Seriestart utsatt

Det er bestemt at seriestarten for toppfotballen utsettes til mai

Norges Fotballforbund har sammen med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen bestemt at seriestarten for samtlige turneringer i toppfotballen utsettes til første helgen i mai. 

"Vi har stor forståelse for at i en krevende situasjon med økende smitte i deler av landet at fotballen må være med å redusere reiseaktivitet. Vi utsetter derfor all seriespill til mai. Dialogen med myndighetene er god, men signalene vi har mottatt går tydelig i en retning om at det er for tidlig å åpne opp. For å skape forutsigbarhet tar derfor fotballen dette nå til etterretning og utsetter oppstarten. Under rådende omstendigheter kommer opprinnelig oppstart for tidlig.

For å kunne starte opp med et krevende seriespill er man avhengig av tre-fire uker med normal oppkjøring. Medisinsk er det viktig å forberede spillerne på en lang sesong med tett kampprogram. Gjennomføringen av sesongen blir nå mer krevende fordi kampene skal gjennomføres innenfor et kortere tidsintervall. 

 Den kommende uken vil en vurdere nærmere detaljene i seriespillet, herunder hvordan sluttspill, kvalifiseringsspill og NM skal kunne gjennomføres."

- Leder av NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn.

 

Hentet fra NFF sin egen sak HER

Annonse: